Rozmiar: 53621 bajtów

COŚ NIECOŚ O ZAMKACH BŁYSKAWICZNYCHZe względu na sposób wykonania łańcucha spinającego
 

 

Zamek błyskawiczny cząstkowy - zamek, który ma łańcuch spinający wykonany ze zbioru oddzielnych, powtarzających się w stałym odstępie, trwale osadzonych na taśmach cząstek.

Zamek błyskawiczny spiralny - zamek, który ma łańcuch spinający, wykonany z żyłki tworzywowej lub drutu metalowego, trwale osadzony na taśmach, ukształtowany
w formie spirali (linii śrubowej) o powtarzalnie formowanych zwojach.

 

Ze względu na rodzaj materiału łańcucha spinającego

 

Zamek błyskawiczny metalowy - zamek z elementami łańcucha spinającego wykonanymi z metalu.

Zamek błyskawiczny tworzywowy - zamek z elementami łańcucha spinającego wykonanymi z tworzywa sztucznego.

 

Ze względu na rodzaj łącznika

 

Zamek błyskawiczny nierozdzielny (N) - zamek o połowach łańcucha spinającego co najmniej z jednej strony spiętych łącznikiem stałym.

Zamek błyskawiczny rozdzielny (R) - zamek, w którym możliwe jest rozdzielenie łańcucha spinającego na dwie połowy, poprzez otwarcie zamka i wysunięcie wsuwki z gniazda łącznika rozdzielnego.

 

Ze względu na ilość suwaków

 

Zamek błyskawiczny jednosuwakowy - zamek o łańcuchu spinającym łączonym i rozłączanym przez jeden suwak.

Zamek błyskawiczny dwusuwakowy - zamek o łańcuchu spinającym łączonym i rozłączanym przez dwa suwaki.
 

   

Strona główna

Klasyfikacja

Historia przemysłu

Nazewnictwo
Podział
Użytkowanie
NormySerwis LEO
LEO 1973


Strona główna   Klasyfikacja   Historia przemysłu
Nazewnictwo Podział Użytkowanie Normy   Serwis LEO LEO 1973

Copyright © 2001-2008, Webmaster.  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2008