Rozmiar: 53621 bajtów

COŚ NIECOŚ O ZAMKACH BŁYSKAWICZNYCH 
 

 

STRONA W BUDOWIE

Wymagania użytkowe zamków metalowych wg norm polskich:

 

Lp.

 

Rodzaj próby

 

Jedn.

Oznaczenie wielkości zamków  wg KTM (7 cyfra)

 

Metoda badań

 

 

miary

1

2

3

4

5

6

7

8

wg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Zamek nie powinien wykazywać pofalowania łańcucha spinającego przy obciążeniu

 

kg

 

1

 

1,5

 

2

 

BN-81/8512-02.01

2

Skrzywienie zamka, nie więcej

%

2

BN-81/8512-02.01

3

Suwliwość zamka, nie wię­cej niż

 

0,4

0,5

0,7

1,0

1,5

BN-81/8512-02.09

4

Zabezpieczenie zamka przed samoczynnym otwarciem, nie mniej niż

 

 

0,5

 

0,7

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

BN-81/8512-02.10

5

Rozerwanie poprzeczne zamka w strefie łańcucha spinającego, nie mniej niż

 

 

10

 

15

 

20

 

30

 

BN-81/8512-02.02

6

Rozerwanie zamka w strefie

- łącznika stałego

- łącznika rozdzielnego, niemniej niż

 

 

daN

 

 

2

-

 

 

4

-

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

8

10

 

 

BN-81/8512-02.04

7

Osadzenie końcówek, nie mniej niż

 

3

5

6

8

9

BN-81/8512-02.05

8

Oderwanie cząstki z taśmy, nie mniej niż

 

 

1

2

3

4

5

BN-81/8512-02.03

9

Osadzenie łącznika stałego, nie mniej niż

 

3

5

6

8

9

BN-81/8512-02.06

10

Osadzenie łącznika rozdzielnego, nie mniej niż

 

3

5

6

8

9

BN-81/8512-02.07

11

Osadzenie uchwytu, nie mniej niż

 

4

6

8

15

BN-81/8512-02.08

12

Wydłużenie sprężyste, nie więcej niż

%

4

BN-78/7570-03

13

Zmiana wymiarów po praniu w temperaturze 40°C nie więcej niż

 

%

 

4

 

PN-78/P-04789

metodą C

14

Trwałość zamka błyska­wicznego, nie mniej niż

cykle

1000

1200

1500

1800

2000

BN-81/8512-02.11

Po wykonaniu badania trwałości zamka w ilości 500 cykli dopuszcza się zmniejszenie sił rozerwania poprzecznego zamka o 20% wielkości podanych w lp. 5 i 8.

 

Wymagania użytkowe zamków tworzywowych cząstkowych wg norm polskich:

 

Lp.

 

Rodzaj badania

Jedn.

miary

Oznaczenie zamka    wg KTM (7 cyfra)

Metoda

 badań wg

 

 

 

średnio-

­cząst­k. 4

grubo-cząstk. 6

 

1

Suwliwość zamka, nie wię­cej niż

daN

1

1

BN-81/8512-02/09

2

Trwałość zamka błyska­wicznego, nie mniej niż

cykl

800

1000

BN-81/8512-02/11

3

Zmiana wymiarów po pra­niu w temp. 40°C wzdłuż osnowy, nie więcej niż

 

%

 

2

 

2

 

PN-84/P-04789

4

Trwałość wybarwień, nie mniej niż, na:

 wodę

 pranie

 pot

 tarcie suche

 rozpuszczalniki

 

 

 

stopnie

 

 

4

4

4

4

4

 

 

4

4

4

4

4

 

 

PN-63/P-04910

PN-71/P-04912

PN-71/P-04913

PN-63/P-04908

PN-73/P-04923

5

Skrzywienie zamka, nie więcej

%

2

 

6

Zamek nie powinien wyka­zywać pofalowania łańc. Spinaj. przy obcią­ż. Masą

 

kg

 

1,0

 

1,5

BN-81/8512-02/01

7

Rozerwanie zamka w strefie łańcucha spinającego, nie mniej niż*)

 

daN

 

15

 

25

 

BN-80/8512-02/02

8

Oderwanie cząstki z taśmy, nie mniej niż

daN

3

3,5

BN-80/8512-02/03

9

Rozerwanie zamka w strefie (nie mniej niż)

  - łącznika stałego

  - łącznika rozdzielnego,

 

daN

 

 

4

7

 

 

10

16

 

BN-80/8512-02/04

10

Osadzenie końcówek, nie mniej niż

daN

1,5

2

BN-80/8512-02/05

11

Osadzenie łącznika stałego, nie mniej niż

daN

1

3

BN-80/8512-02/06

12

Osadzenie łącznika rozdzielnego, nie mniej niż

daN

3

5

BN-80/8512-02/07

13

Osadzenie uchwytu, nie mniej niż

daN

8

15

BN-80/8512-02/08

14

Zabezpieczenie zamka przed samoczynnym otwarciem, nie mniej niż 

 

daN

 

0,4

 

0,6

 

BN-80/8512-02/10

*) Po wykonaniu badania trwałości zamka w ilości 500 cykli dopuszcza się zmniejszenie sił rozerwania poprzecznego zamka o 20%.

 

Wymagania użytkowe zamków spiralnych wg norm polskich:

 

Lp.

 

Rodzaj badania

Jedno-

stka

miary

Oznaczenie wielkości

 zamka

wg KTM (7 cyfra)

 

Metoda badań

wg

 

 

 

1

3

5

7

 

1

Suwliwość zamka, nie wię­cej niż

daN

0,5

0,5

0,7

0,7

BN-81/8512-02/09

2

Trwałość zamka błyska­wicznego, nie mniej niż

cykle

900

900

1200

1400

BN-81/8512-02/11

3

Wydłużenie sprężyste, nie więcej niż

%

4

4

4

4

BN-78/7570-03

4

Zmiana wymiarów po pra­niu w temp. 40°C wzdłuż osnowy, nie więcej niż

 

%

 

4

 

4

 

4

 

4

 

PN-84/P-04789

5

Zamek nie powinien wyka­zywać pofalowania łańcu­cha spinającego przy obcią­żeniu masą

 

kg

 

0,5

 

0,5

 

1

 

1

 

BN-81/8512-02/01

6

a)    Rozerwanie poprzeczne zamka na taśmie bawełnianej w strefie łańcucha spinającego, nie mniej niż

b)   Rozerwanie poprzeczne zamka na taśmie w strefie łańcucha spinającego, nie mniej niż

 

 

 

daN

 

 

 

daN

 

 

12

 

 

 

17

 

 

15

 

 

 

20

 

 

20

 

 

 

25

 

 

30

 

 

 

35

 

 

 

 

 

BN-80/8512-02/02

7

Rozerwanie zamka w strefie

  - łącznika stałego

  - łącznika rozdzielnego, niemniej niż

 

daN

 

3

3

 

5

-

 

6

7

 

7

8

 

BN-80/8512-02/04

8

Osadzenie końcówek, nie mniej niż

daN

3

4

5

7

BN-80/8512-02/05

9

Osadzenie łącznika stałego, nie mniej niż

daN

3

4

5

7

BN-80/8512-02/06

10

Osadzenie łącznika rozdzielnego, nie mniej niż

daN

3

-

5

7

BN-80/8512-02/07

11

Osadzenie uchwytu, nie mniej niż

daN

4

6

10

15

BN-80/8512-02/08

12

Zabezpieczenie zamka przed samoczynnym otwarciem, nie mniej niż 

 

daN

 

0,7

 

0,7

 

1,0

 

1,2

 

BN-80/8512-02/10

  Po wykonaniu badania trwałości zamka w liczbie 500 cykli dopuszcza się zmniejszenie sił rozerwania poprzecznego zamka o 20% wielkości podanej w lp. 6.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Klasyfikacja

Historia przemysłu

Nazewnictwo
Podział
Użytkowanie
NormySerwis LEO
LEO 1973


Strona główna   Klasyfikacja   Historia przemysłu
Nazewnictwo Podział Użytkowanie Normy   Serwis LEO LEO 1973

Copyright © 2001-2007, Webmaster.  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2007